fbpx
Skip to content

Witamy Cię w Talenti – Platformie, która wspiera kobiety w procesie rekrutacji oraz łączy kandydatki z pracodawcami. Dlaczego na portalu mamopracuj.pl? Bo nasza Fundacja jest właścicielem marki Talenti.

Poniżej zamieszczamy Politykę Prywatności. Chcemy, abyś wiedziała  jak działa Platforma, jak możemy Cię wesprzeć, oraz w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe. Dla nas to podstawa legalnego funkcjonowania w internecie. Dlatego prosimy zapoznaj się z tym dokumentem. Jego akceptacja będzie warunkiem skorzystania z naszego wsparcia, którym chcemy się z Tobą podzielić.

Staraliśmy się pisać dokumenty językiem zrozumiałym, jeśli jednak będziesz mieć jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu.

To co zaczynamy?

Celem Platformy jest dostarczenie Ci ofert pracy, które w jak najbliższym stopniu będą spełniać Twoje oczekiwania. Będą dostosowane do Twojego wykształcenia, doświadczenia, do tych informacji, które zechcesz nam przekazać wypełniając formularz rekrutacyjny. Nazwaliśmy go Twoją Ścieżką Kariery. Aby tak się stało konieczne jest założenie konta w Serwisie. Wówczas wypełniony formularz będziemy mogli przedstawić potencjalnemu pracodawcy. Jeśli w danej chwili nie będziemy mieli dla Ciebie odpowiednich ofert, nic straconego. Posiadając konto w naszym serwisie znajdziesz wskazówki, porady jak przygotować się na rozmowę rekrutacyjną. Zapewniamy Cię, że ten czas nie będzie stracony. Jednocześnie zakładając konto, będziesz na bieżąco informowana o statusie poszukiwań dla Ciebie pracy.

Pamiętaj, jesteśmy tu dla Ciebie.

Zespół Talenti

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady i warunki przetwarzania danych osobowych Użytkowników odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się w domenie: talenti.pl (dalej jako: Serwis) oraz wykorzystania plików cookie lub innych podobnych technologii w ramach Serwisu.

Informacja ogólna o Administratorze danych osobowych

Serwis prowadzony jest przez Talenti spółka z o.o. w organizacji z siedzibą w Krakowie (30-554), ul. Zamknięta 10 lok 1.5 (zwaną dalej Administratorem).

Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem: poczty e-mail: hello@talenti.pl

 1. 1.       Definicje

Usługodawca – to, my, którzy prowadzimy platformę internetową Talenti.pl i świadczymy Usługi za pośrednictwem platformy Talenti.pl na zasadach określonych w Regulaminie – Talenti sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Krakowie (30-554), ul. Zamknięta 10 lok 1.5.

Talenti.pl/ Serwis internetowy/ Serwis – platforma internetowa w domenie talenti.pl, w ramach której świadczymy określone Usługi.

Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, których celem jest wsparcie Użytkowniczek w procesie poszukiwania pracy, określone w § 5 Regulaminu korzystania z Talenti.pl.

Użytkowniczka / Kandydatka – osoba fizyczna poszukująca pracy (kandydatka), pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (także która może prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą), która dokonała Rejestracji w Serwisie i korzysta z Usług świadczonych w ramach Serwisu.

Gość – użytkownik internetu każda osoba odwiedzająca Serwis, nie posiadająca Konta w Serwisie, mogąca przeglądać strony Serwisu.

Pracodawca – podmiot, który przekazał nam jako Usługodawcy ofertę pracy, celem przedstawienia jej wybranemu Użytkownikowi w odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie w ramach formularza rekrutacyjnego Twoja Ścieżka Kariery.

Rejestracja –  procedura zakładania Konta.

Konto Użytkowniczki / Kandydatki – zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku i jego działaniach w ramach Serwisu, umożliwiający świadczenie na jego rzecz Usług. Użytkownik może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

Twoja ścieżka kariery – elektroniczny formularz zgłoszeniowy wypełniany przez Użytkownika zawierający dane osobowe Użytkownika, a także informacje dotyczące przebiegu kariery zawodowej (doświadczenia), historii edukacji (wykształcenia), umiejętności, oczekiwań w zakresie przyszłej pracy – pozwalający Usługodawcy przedstawić Użytkownikowi oferty pracy dopasowane do treści wskazanych w formularzu.

Treści – wszelkie zamieszczone w Serwisie informacje, dane, materiały, oznaczenia, grafiki, artykuły, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, schematy, algorytmy niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

Trwały nośnik – to materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkowniczce Użytkownikowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niej, w taki sposób, aby umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Polityka prywatności – niniejszy dokument.

 • Postanowienia wstępne
 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).
 2. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych Użytkowników oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 • Przetwarzanie danych przez Administratora
 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w ramach prowadzonego Serwisu odbywa się na zasadach określonych w RODO.
 2. Administrator:
  1. zapewnia przejrzystość przetwarzania danych.
  1. informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba, że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany.
  1. dba o to, aby dane były przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 3. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w ramach Serwisu zależy od tego z jakich Usług lub funkcjonalności Użytkowniczka korzysta. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych możliwe jest w związku z:
  1. komunikacją drogą e-mailową, tradycyjną, w drodze kontaktu telefonicznego;
  1. założeniem Konta w Serwisie;
  1. wypełnieniem formularza rekrutacyjnego Twoja Ścieżka Kariery
  1. korzystaniem z określonych funkcjonalności w ramach posiadanego Konta;
  1. prowadzeniem profilu na portalach społecznościowych typu: Facebook. Instagram, LinkedIn;
  1. przesyłaniem Użytkownikowi informacji o Administratorze i jego usługach;
 4. W czasie przeglądania strony internetowej www.Talenti.pl przez użytkowników internetu, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści, dane geolokalizacyjne. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem, a także pozwalających na dostosowanie treści marketingowych do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 5. Administrator zapewnia Użytkowniczkom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych w Serwisie. Administrator stosuje certyfikaty SSL.
 • Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Serwisach
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach związanych z jego działalnością:
Cel: Podstawa prawna:
KOMUNIKACJA DROGĄ E-MAIL, TRADYCYJNĄ,
w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja, w celu realizacji komunikacji związanej z informowaniem Użytkowniczki o postępach w procesie rekrutacyjnym art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów)
ZAŁOŻENIE KONTA
w celu założenia Konta w Serwisie (także za pośrednictwem zewnętrznych serwisów typu Google, Facebook Connect), realizacja czynności związanych z obsługą rejestracji/ założenia Konta/ logowania art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność wykonania umowy o świadczenie usługi Konta)
USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH KONTA (FUNKCJONALNOŚCI KONTA)
w celu świadczenia usług wymagających założenia  Konta takich jak: zgłoszenie kandydatury za pomocą formularza rekrutacyjnego Twoja ścieżka kariery,rekomendowanie ofert pracy,aplikowanie na oferty pracy,historia ofert pracy,dostarczanie materiałów edukacyjnych, art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy o świadczenia usług i korzystanie z określonych funkcjonalności Konta zgodnie z Regulaminem);   art. 6 ust. 1 lit. a w przypadku wizerunku zamieszczanego w dokumentach aplikacyjnych ( za zgodą Użytkownika)
WIZERUNEK
zamieszczenie wizerunki w dokumentach aplikacyjnych art. 6 ust. 1 lit. a (za zgodą użytkowniczki)
MARKETING I SOCIAL MEDIA
marketing produktów lub usług własnych art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora
prowadzenie profilu na portalach społecznościowych typu Facebook, LinkedIn, Instagram i umożliwienie Użytkownikom aktywności na profilu, informowania Użytkowników o prowadzonej przez Administratora działalności, w celu komunikacji, promowania wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych dotyczących analiz popularności fanpage’a, art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora
INNE
archiwizacja  wykonanych usług bądź transakcji art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora
dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń lub obrony przed nimi art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora
analitycznym i statystycznym, polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora
 • Kontrola przetwarzania danych osobowych
 1. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
 2. Administrator realizuje prawa Użytkowników dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reaguje na wnioski dotyczące ich praw.
 3. Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą uzasadnione przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.
 4. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Administrator  zapewnia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny i gwarantujący, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie czynności.
 • Prawa osób, których dane dotyczą
 1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, może utrudnić lub uniemożliwić skorzystanie z usług i funkcjonalności świadczonych za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.
 2. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:
 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 RODO
 • Prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 RODO
  • Prawo do poprawiania danych – podstawa prawna art. 16 RODO
  • Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) – podstawa prawna art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawa prawna art. 18 RODO
  • Prawo do przeniesienia danych – podstawa prawna art. 20 RODO
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna art. 21 RODO
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Do realizacji uprawnień wskazanych w ust. 1 niezbędne jest wniesienie przez Użytkowniczkę bądź inną osobę, której dane dotyczą, żądania i przesłania go na adres poczty elektronicznej hello@talenti.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Zamknięta 10 lok 1.5, 30-554 Kraków
 • Użytkowniczka może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych prowadzonego na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkowniczki strony, podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia skorzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Wyrażona przez Użytkowniczkę zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: […], co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które toczyło się przed wycofaniem zgody.
 1. Odbiorcy danych
 1. Dane osobowe Użytkowników zgromadzone przez Administratora mogą być udostępniane”
  1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  1. Innym osobom i podmiotom – jedynie za uprzednią zgodą osoby, której dotyczą,
  1. partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, usługi analityczne), agencjom marketingowym, dostawcom świadczącym usługi hostingu, dostawcom dostarczającym systemy do marketingu i analizy ruchu.
  1. pracodawcom na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych w zakresie w jakim jest to niezbędne do przedstawienia Użytkownikowi oferty pracy.
 • Okres przechowywania danych (Retencja danych)
 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej Usługi i celu przetwarzania
 2. Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą uzasadnione przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania usług Konta oraz związanych z nim innych usług, zgodnie z Regulaminem będą przechowywane przez okres posiadania Konta w Serwisie, a po jego usunięciu przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres roku od usunięcia Konta.
 4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych oferowanych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub zmiany zakresu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 5. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem  zautomatyzowanych decyzji wobec Użytkownika.
 6. Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany,
  w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkowniczek. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych reklam, czy dobór oferowanych produktów, usług. Użytkownik może otrzymywać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej lub internetowej. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Użytkowniczki.
 • Pliki cookie i podobne technologie
 1. Administrator stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie „plikami cookie”)poprzez które należy rozumieć dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookie przeznaczone są dla potrzeb funkcjonalności Serwisu np. zapamiętywania danych i zapisywania preferencji przeglądania. Celem plików cookie jest ułatwienie przeglądania zasobów stron internetowych Serwisu przy kolejnych wizytach.
 2. Pliki cookie wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  1. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 7. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 8. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 9. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://adssettings.google.com
 10. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy,
  że wyłączenie obsługi plików cookie niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 11. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  1. Chrome
  1. Safari
  1. Firefox
  1. Opera
  1. Android
  1. Safari (iOS)
  1. Windows Phone
  1. Blackberry
 • Zmiany Polityki Prywatności
 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
  1. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej Serwisu.

Regulamin Talenti